Fõmenü

Címlap
Munkatársat keresünk
Nyomtatványok
Ügyintézési határidõk, díjak
Földhivatali Főosztály
XI. Kerületi Hivatal
XIV. Kerületi Hivatal
Hirdetmények
Sajtóinformációk
Média megjelenések
Nyomtatványok

A földhivatali ügyek intézéséhez szükséges nyomtatványok itt tölthetõk le PDF vagy DOC formátumban, a megfelelõ ikonra kattintva.

Kérelem tulajdoni lap másolat szolgáltatása iránt KépKép
Kérelem tulajdoni lapba történõ betekintésre* KépKép
Biztonsági okmány megrendelő (használata ajánlott) 
  Kép       

Kép

Kérelem térképmásolat megrendeléshez KépKép

TakarNet szolgáltatások igénybevétele iránti kérelem természetes személyek (ügyvédek,közjegyzõk stb.) számára

Kép

Kép
TakarNet szolgáltatások igénybevétele iránti kérelem jogi személyek és jogi személyiség nélküli egyéb szervezetek számára KépKép
Ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására irányuló kérelem I-II. KépKép
Ingatlan-nyilvántartási adatváltozási bejelentés I-II. KépKép
Ingatlan-nyilvántartási kérelem elektronikus ügyintézéshez (természetes személyek számára)** KépKép
Ingatlan-nyilvántartási kérelem elektronikus ügyintézéshez (jogi személyek számára)**KépKép
Földmérési és térképészeti adatok igénylése KépKép
Földmérési és térképészeti munkák bejelentése KépKép
Kérelem telekalakítás-engedélyezési eljárás megindítására KépKép
Földhasználati bejelentési adatlap KépKép
1. számú pótlap a földhasználati bejelentési adatlaphoz,
illetve a törlési adatlaphoz
 Kép Kép
2. számú pótlap a földhasználati bejelentési adatlaphoz,
illetve a változás-bejelentési adatlaphoz
 Kép Kép
Földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem KépKép

Földhasználati változás-bejelentési adatlap

Kép 

Kép
1v. számú pótlap a változás-bejelentési adatlaphoz
 Kép Kép
Földhasználati törlés-bejelentési adatlap Kép Kép
A parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos helyszíni
ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv
 Kép Kép
Kérelem részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon önálló ingatlanná alakítása iránt 

Kép

Kép

 

Pótlap részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös ingatlan önálló ingatlanná alakítása iránt több tulajdonos együttes kérelméhez KépKép

*A szolgáltatás csak az ingatlan fekvése szerint illetékes kerületi földhivatalban vehetõ igénybe.

**Abban az esetben, ha a beadványhoz melléklet nem tartozik és az eljárás nem díjköteles.

HIRDETMÉNYI ÚTON TÖRTÉNŐ KÖZLÉSEK

Adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelemKépKép

Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

Kép 

Kép
Tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében  kifüggesztendő közzétételi közlemény Kép Kép
 1. számú pótlap a tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendő közzétételi közleményhez a szerződésben részes haszonbérbeadók adatainak közlésére Kép Kép
2/A. számú pótlap adás-vételi szerződéshez a földrészletek  adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több földrészlet képezi Kép Kép
2/B. számú pótlap haszonbérleti szerződéshez a földrészletek adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több földrészlet képezi

Kép

Kép

 

 

FÖLDMÉRÉS NYILVÁNTARTÁS

Földművesként való nyilvántartásbavétel iránti kérelemKépKép

Mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem

Kép 

Kép

Újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem

 Kép Kép
A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartásból szolgáltatható papír alapú adatlap-másolat kiadása iránti kérelem Kép Kép

 

 

Társoldalak

Kormányportál
Agrárminisztérium
BFKH FTFF (FÖMI)
NKP Nonprofit Kft.
MePAR
GNSSNET

Advertisement


   
AdatvédelemGYIKImpresszumSzerzõi jogKapcsolatTechnikai információk
   
© 2013 VM FTF