Fõmenü

Címlap
Munkatársat keresünk
Ügyintézési határidõk, díjak
Földhivatali Főosztály
XI. Kerületi Hivatal
XIV. Kerületi Hivatal
Hirdetmények
Sajtóinformációk
Média megjelenések
Ügyfélfogadás XI. Ker. Hiv.
 

Iratbetekintés kivételével minden ügytípust érintően (tulajdoni lap másolat, tulajdoni lapba való betekintés, iratmásolat, iratbeadás stb.):

Ügyfélfogadás

kezdete

 vége

hétfõ, kedd, szerda, csütörtök:                    7.30    15.00   
péntek: 7.30    11.00   

 Lejárt sorszámmal, vagy sorszám nélkül ügyfelet fogadni nem tudunk.

 

Iratbetekintés:

Az iratmásolat és iratbetekintés iránti kérelmét az alábbi e-mail címre is megküldheti:

Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges  

Kérjük, hogy pontosan jelölje meg az érintett ingatlan helyrajzi számát, az ügyiratszámot, valamint azt, hogy az egész iratanyagról, vagy annak egy részéről (például szerződés, határozat, kérelem, alapító okirat stb.) kér másolatot. A kérelem mellé szíveskedjen csatolni a jogosultság igazolásához szükséges dokumentumok másolatát (például meghatalmazás, közgyűlési jegyzőkönyv, aláírási címpéldány stb.), amelyeket az átvételkor eredetben is be kell mutatni. Az iratbetekintés, valamint az elkészült iratmásolatok átvételének időpontjáról elektronikus úton értesítjük Ügyfeleinket.

Jogszabályi háttér: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 5:166. § (3)-(4) bekezdése, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) 67. § (2)-(4) bekezdése, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 33-34. §-a.

 

 
Ügyfélfogadás

kezdete

 vége

kedd, csütörtök:                                        

8.00    14.00 

Lejárt sorszámmal, vagy sorszám nélkül ügyfelet fogadni nem tudunk.

 

Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzések alapjául szolgáló okiratok az alábbi hivatalok kezelésében érhetők el:

Budapest Főváros Levéltára 

1139 Bp.,

Teve u. 3-5.

BFKH XIV. Kerületi  Hivatal

1149 Bp.,

Bosnyák tér 5.

BFKH XI. Kerületi  Hivatal

1111 Bp.,

Budafoki út 59.

1972-ig egész Budapest területére vonatkozóan

1973-1993 egész Budapest területére,

2005-tõl az illetékességhez tartozó kerületekre,

2013. január 1-tõl a XVII. kerületi ügyiratokra vonatkozóan

1994-2004 egész Budapest területére,

2005-tõl az illetékességhez tartozó kerületekre,

2012. december 31-ig a XVII. kerületi ügyiratokra vonatkozóan

 

 

 

Társoldalak

Kormányportál
Agrárminisztérium
BFKH FTFF (FÖMI)
NKP Nonprofit Kft.
MePAR
GNSSNET

Advertisement


   
AdatvédelemGYIKImpresszumSzerzõi jogKapcsolatTechnikai információk
   
© 2007-2018 AM FTF