Fõmenü

Címlap
Munkatársat keresünk
Nyomtatványok
Ügyintézési határidõk, díjak
Földhivatali Főosztály
XI. Kerületi Hivatal
XIV. Kerületi Hivatal
Hirdetmények
Sajtóinformációk
Média megjelenések
Ügyfélfogadás XI. Ker. Hiv.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2018. május 1. Munka ünnepe körüli munkarend az alábbiak szerint változik.

 

 

2018. április 20. péntek    hétfői munkarend

 

2018. április 21. szombat  pénteki munkarend

 

2018. április 30. hétfő       pihenőnap (a hivatal zárva tart)

 

2018. május 1. kedd         munkaszüneti nap (a hivatal zárva tart)

  

 

Iratbetekintés kivételével minden ügytípust érintően (tulajdoni lap másolat, tulajdoni lapba való betekintés, iratmásolat, iratbeadás stb.):

Ügyfélfogadás

kezdete

 vége

hétfõ, kedd, szerda, csütörtök:                    7.30    15.00   
péntek: 7.30    11.00   

 Lejárt sorszámmal, vagy sorszám nélkül ügyfelet fogadni nem tudunk.

 

Iratbetekintés:

Az iratmásolat és iratbetekintés iránti kérelmét az alábbi e-mail címre is megküldheti:

Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges  

Kérjük, hogy pontosan jelölje meg az érintett ingatlan helyrajzi számát, az ügyiratszámot, valamint azt, hogy az egész iratanyagról, vagy annak egy részéről (például szerződés, határozat, kérelem, alapító okirat stb.) kér másolatot. A kérelem mellé szíveskedjen csatolni a jogosultság igazolásához szükséges dokumentumok másolatát (például meghatalmazás, közgyűlési jegyzőkönyv, aláírási címpéldány stb.), amelyeket az átvételkor eredetben is be kell mutatni. Az iratbetekintés, valamint az elkészült iratmásolatok átvételének időpontjáról elektronikus úton értesítjük Ügyfeleinket.

Jogszabályi háttér: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 5:166. § (3)-(4) bekezdése, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) 67. § (2)-(4) bekezdése, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 68. §-a.

 

 
Ügyfélfogadás

kezdete

 vége

kedd, csütörtök:                                        

8.00    14.00 

Lejárt sorszámmal, vagy sorszám nélkül ügyfelet fogadni nem tudunk.

 

Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzések alapjául szolgáló okiratok az alábbi hivatalok kezelésében érhetők el:

Budapest Főváros Levéltára 

1139 Bp.,

Teve u. 3-5.

BFKH XIV. Kerületi  Hivatal

1149 Bp.,

Bosnyák tér 5.

BFKH XI. Kerületi  Hivatal

1111 Bp.,

Budafoki út 59.

1972-ig egész Budapest területére vonatkozóan

1973-1993 egész Budapest területére,

2005-tõl az illetékességhez tartozó kerületekre,

2013. január 1-tõl a XVII. kerületi ügyiratokra vonatkozóan

1994-2004 egész Budapest területére,

2005-tõl az illetékességhez tartozó kerületekre,

2012. december 31-ig a XVII. kerületi ügyiratokra vonatkozóan

 

 

 

Társoldalak

VM
FÖMI
MePAR
NKP
GPSNET
MNV Zrt.

Advertisement


   
AdatvédelemGYIKImpresszumSzerzõi jogKapcsolatTechnikai információk
   
© 2013 VM FTF