Fõmenü

Címlap
Munkatársat keresünk
Ügyintézési határidõk
V. Sas utca
XI. Budafoki út
XIV. Bosnyák tér
Hirdetmények
Sajtóinformációk
Média megjelenések
Statisztikai adatok
Ügyfélfogadás XIV. Bosnyák tér...

A beadványok feldolgozásának ideje tovább rövidülhet, ehhez azonban az szükséges, hogy a kérelmeket az ügyintézés helyének megfelelő földhivatali telephelyre (XIV. Bosnyák tér, XI. Budafoki út, V. Sas utca) vagy postafiók címre juttassák el és az eljárási díjat a kérelem előterjesztésekor fizessék meg. Pénztári befizetéssel az ügyintézés hamarabb megtörténhet.

Soron kívüli eljárás mind a beadvány előterjesztésekor, mind pedig azt követően kérelmezhető, ingatlan-nyilvántartási ügyekben a soron kívüli eljárás díja változással érintett ingatlanonként 10.000,- forint. A soron kívüli eljárás - ügytípustól és az esetleges megelőző széljegyek számától függően - néhány napon belül megtörténhet.

 Ingatlan-nyilvántartás:

Ügyfélfogadás

kezdete

 vége

 hétfő -  csütörtök:                                        

7.30  14.30  

 péntek:

7.30 10.30

 

 Földmérés:

Ügyfélfogadás

kezdete

 vége

 hétfő - csütörtök:                                        

7.30   11.30  
 péntek:nincs félfogadás

 Lejárt sorszámmal, vagy sorszám nélkül ügyfelet fogadni nem tudunk.


Iratbetekintés:

Az iratmásolat és iratbetekintés iránti kérelmét az alábbi e-mail címre is megküldheti:

iratmasolat.bosnyakter@bfkh.gov.hu  

Kérjük, hogy pontosan jelölje meg az érintett ingatlan helyrajzi számát, az ügyiratszámot, valamint azt, hogy az egész iratanyagról, vagy annak egy részéről (például szerződés, határozat, kérelem, alapító okirat stb.) kér másolatot. A kérelem mellé szíveskedjen csatolni a jogosultság igazolásához szükséges dokumentumok másolatát (például meghatalmazás, közgyűlési jegyzőkönyv, aláírási címpéldány stb.), amelyeket az átvételkor eredetben is be kell mutatni. Az iratbetekintés, valamint az elkészült iratmásolatok átvételének időpontjáról elektronikus úton értesítjük Ügyfeleinket.

Jogszabályi háttér: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 5:166. § (3)-(4) bekezdése, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) 67. § (2)-(4) bekezdése, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 33-34. §-a.

 

Ügyfélfogadás

  kezdete 

    vége   

kedd, csütörtök:                                                8.00 

  14.00 

Lejárt sorszámmal, vagy sorszám nélkül ügyfelet fogadni nem tudunk.

 

Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzések alapjául szolgáló okiratok az alábbi hivatalok kezelésében érhetők el:

Budapest Főváros Levéltára 

1139 Bp.,

Teve u. 3-5.

1139 

Bosnyák tér 5.

1111 

Budafoki út 59.

1972-ig egész Budapest területére a társasházakra és a szövetkezeti házakra vonatkozó dokumentumok kivételével

1973-1993 egész Budapest területére,

2005-től az illetékességhez tartozó kerületekre,

 

2013. január 1-től a XVII. kerületi ügyiratokra vonatkozóan

 1961-1972 egész Budapest területére a társasházak és szövetkezeti házak dokumentumai vonatkozásában,

 

1994-2004 egész Budapest területére,

2005-től az illetékességhez tartozó kerületekre,

2012. december 31-ig a XVII. kerületi ügyiratokra vonatkozóan

 

 Tisztelt Ügyfeleink!

Az Irattár költöztetése miatt, a BFKH XIV. Kerületi Hivatal Földhivatali Főosztály Irattárában kezelt, 1973 – 1985 között keletkezett iratokból, iratmásolat kiadását csak hosszabb határidővel tudjuk teljesíteni.

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

 

 

 

Társoldalak

Kormányportál
Agrárminisztérium
Lechner Tudásközpont
NKP Nonprofit Kft
MePAR
GNSSNET

Advertisement


   
AdatvédelemGYIKImpresszumSzerzõi jogKapcsolatTechnikai információk
   
© 2007-2019 AM FTF